My neighbours the Jews

Roth Ferenc

Roth Ferenc s-a născut în anul 1889. A locuit pe actuala str. Vasile Lucaciu din Baia Mare și a fost proprietarul unui magazin universal. Împreună cu soția lui, Zseni, au avut cinci copii, însă cunoaștem numele a doar patru dintre ei: Sándor, Jóska, Majsi și Szára. Familia a fost una implicată în viața comunității de evrei din oraș. Toți copiii au fost membri Hașomer Hațair(mișcarea de tineret sionist socialistă). În luna mai a anului 1944 întreaga familie este deportată de jandarmeria maghiară(aflată atunci sub ocupație nazistă) în lagărele de exterminare naziste. Ferenc (55 de ani), Zseni (54 de ani) și Sándor (33 de ani) sunt uciși în Holocaust. Jóska, Majsi și Szára supraviețuiesc și fac aliya (emigrează în Israel) după război.

Roth Ferenc 1889-ben született és Nagybányán élt. A jelenlegi Vasile Lucaciu(akkor Felsőbányai) utcában lakott és egy áruház tulajdonosa volt. Feleségével, Zsenivel együtt öt gyermekük született, de közülük csak négynek tudjuk a nevét: Sándor, Jóska, Majsi és Szára. A család aktivan részt vett a nagybányai zsidó közösség életében. A gyerekek a Hasomer Hațair (szocialista cionista ifjúsági mozgalom) tagjai voltak. 1944 májusában a magyar csendőrség (akkor náci megszállás alatt) az egész családot a náci megsemmisítő táborokba deportálta. Ferencet (55), Zsenit (54) és Sándort (33) a holokausztban gyilkolták meg. Jóska, Majsi és Szára túlélték és a háború után alijáznak (Izraelbe emigrálnak).

Roth Ferenc was born in 1889. He lived in Baia Mare(Maramureș county, Romania) on the current Vasile Lucaciu street and was the owner of a department store. Together with his wife, Zseni, they had five children, but we know the names of only four of them: Sándor, Jóska, Majsi and Szára. The family was involved in the life of the Jewish community in Baia Mare. All the children were members of Hasomer Hațair (socialist Zionist youth movement). In May 1944, the entire family was deported by the Hungarian gendarmerie (then under Nazi occupation) to the Nazi extermination camps. Ferenc (55), Zseni (54) and Sándor (33) are murdered in the Holocaust. Jóska, Majsi and Szára survive and they make aliyah.

Foto US Holocaust Memorial Museum – Suba Zoltán

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.