Local History

Recensământul populației din anul 1930 în județul Maramureș

🇷🇴 Conform datelor recensământului din 1930 populația județului era de 194.619 de locuitori, dintre care 57,9% români, 20,9% evrei, 11,9% ruteni (ucraineni), 6,9% maghiari, 2,0% germani. Din punct de vedere confesional a fost înregistrată următoarea alcătuire: 64,4% greco-catolici, 21,0% mozaici, 6,4% romano-catolici, 5,3% ortodocși, 1,8% reformați.

🇭🇺 Az 1930-as népszámlálás alapján a megye lakossága 194.619 volt. Ebből 57.9% román, 20.9% zsidó, 11.9 % rutén, 6.9% magyar, 2% német nemzetiségű. Vallási szempontból a következő szerkezet adodott: 64.4% görög-katolikus, 21% zsidó vallású, 6.4% római-katolikus, 5.3% ortodox és 1.8% református.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 According to the 1930 census data, the population of the county was made out of 194.619 people, of which 57.9% were Romanians, 20.9% Jews, 11.9% Ruthenians (Ukrainians), 6.9% Hungarians, 2.0% Germans. From a religious point of view, the population was made out of: 64.4% Greek-Catholics, 21.1% Jewish, 6.4% Roman-Catholics, 5.3% Eastern Orthodox, 1.8% Reformed.

📸 Recensământul populației din 1930

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.