My neighbours the Jews

Grünfeld Zoltán

Grünfeld Zoltán a fost băiatul lui Grünfeld Bence. Familia Grünfeld a deținut un magazin alimentar pe actuala stradă V. Alecsandri(atunci Erdélyi út) și era cunoscută în oraș. Zoltán a avut un frate, Hermus, și o soră, Ilona. Zoltán și părinții, Bence și Ella, sunt deportați de către autoritățile maghiare(atunci sub ocupație nazistă) în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. Părinții lui, sora Ilona și băiețelul acesteia, Sulem sunt uciși. Zoltán și Hermus supraviețuiesc. Ambii fac aliya.

Grünfeld Zoltán Grünfeld Bence fia volt. A Grünfeld családnak a jelenlegi V. Alecsandri utcában (akkor Erdélyi út) élelmiszerboltja volt. A család ismert volt a városban. Zoltánnak volt egy testvére, Hermus és egy nővére, Ilona. Zoltánt és szüleit, Bencét és Ellát a magyar hatóságok (akkor még náci megszállás alatt) az auschwitz-birkenaui megsemmisítő táborba deportálják. Szüleit, Ilonát és fiát, Sulemet ott gyilkolják meg. Zoltán és Hermus túlélik a háborút. Mindketten alijáznak.

Grünfeld Zoltán was Grünfeld Bence’s son. The Grünfeld family owned a grocery store on the current V. Alecsandri street (then Erdélyi út) and were well known in the city. Zoltán had a brother, Hermus, and a sister, Ilona. Zoltán and his parents, Bence and Ella, are deported by the Hungarian authorities (then under Nazi occupation) to the Auschwitz-Birkenau extermination camp. His parents, sister Ilona and her little boy Sulem are murdered there. Zoltán and Hermus survive. Both make aliyah.

Foto US Holocaust Memorial Museum – Suba Zoltán

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.