Jewish personalities

Gemenii Malek din Moisei

Familia Malek locuia în satul Moisei, aflată sub ocupație maghiară în perioada 1940-1944. Josef (Yom Tov) Malek și soția sa Mathilda au avut șase copii, inclusiv gemeni, Salomon (Shlomo) și Yehudit născuți în 1930, Eliyahu și Yaakov născuți în 1941 și alți doi fii, Nachum și David Hirsch.

În mai 1944 familia a fost deportată la Auschwitz. Josef a dispărut imediat, fiind cu siguranță ucis. Mama și cei șase copii au rămas împreună. Mengele a cerut gemenilor să părăsească rândul. Shlomo, Yehudit, Eliyahu și Yaakov nu au răspuns, dar un cunoscut de-al lor, care stătea în apropiere, a strigat: „Sunt gemeni”. Mengele s-a apropiat și mama i-a arătat pe gemeni. Două perechi de gemeni într-o singură familie a fost un eveniment excepțional. Cele două perechi de gemeni au fost luate pentru experimentele lui Mengele și au supraviețuit.

Nachum și David Hirsch au fost uciși la Auschwitz. Mama lor a murit la Bergen-Belsen la sfârșitul războiului, după ce i s-a spus, din greșeală, că copiii ei nu au supraviețuit.

În urma războiului copiii s-au întors în România și au rămas într-un cămin de copii din Cluj. Această fotografie a fost făcută în casa de copii din Cluj și prezintă copii evrei de după război, printre ei, tinerii gemeni Eliyahu și Yaakov Malek.

Fotografia a fost dăruită lui Yad Vashem de fratele Salomon Malek.

A Malek család Majszen faluban élt Máramaros megyében, amely 1940-1944 között magyar megszállás alatt volt. Josef (Yom Tov) Maleknek és feleségének, Mathildának hat gyermeke született, köztük ikrek, Salomon (Shlomo) és Yehudit 1930-ban, Eliyahu és Yaakov 1941-ben, valamint két másik fia, Nachum és David Hirsch.

1944 májusában a családot Auschwitzba deportálták. Josef azonnal eltűnt, biztosan megölték. Az anya és a hat gyermek együtt maradt. Mengele megkérte az ikreket, hogy hagyják el a sort. Shlomo, Yehudit, Eliyahu és Yaakov nem válaszoltak, de egy ismerősük, aki a közelben állt, felkiáltott: “Ikrek.” Mengele közeledett és az anya az ikrekre mutatott. Egy családban két ikerpár kivételes esemény volt. A két ikerpárt Mengele kísérleteihez vitték és túlélték.

Nachumot és David Hirschet Auschwitzban ölték meg. Édesanyjuk Bergen-Belsenben halt meg a háború végén, miután tévesen közölték vele, hogy gyermekei nem élték túl.

A háború után a gyerekek visszatértek Romániába, és egy kolozsvári gyermekotthonban szálltak meg. Ez a fotó a kolozsvári gyermekotthonban készült, és a háború utáni zsidó gyerekeket ábrázolja, köztük Eliyahu és Yaakov Malek fiatal ikreket.

A fényképet Salomon Malek adományozta Yad Vashemnek.

The Malek family lived in the village of Moisei in Maramureș county under Hungarian rule. Josef (Yom Tov) Malek and his wife Mathilda had six children including twins, Salomon (Shlomo) and Yehudit born in 1930 and Eliyahu and Yaakov born in 1941, and another two sons, Nachum and David Hirsch.

In May 1944 the family was sent to Auschwitz. The father Josef disappeared immediately among the masses. The mother and her six children stayed together. Mengele called for twins to leave the line. Shlomo, Yehudit, Eliyahu and Yaakov did not respond but an acquaintance of theirs, who stood nearby, shouted, “They are twins.” Mengele approached and the mother pointed out the twins. Two pairs of twins in one family was an exceptional occurrence. The two sets of twins were taken for Mengele’s experiments and survived.

Nachum and David Hirsch were murdered in Auschwitz. Their mother perished in Bergen-Belsen at the end of the war after she had been told, mistakenly, that her children had not survived.

Following the war the children returned to Romania and stayed in a children’s home in Cluj. This photograph was taken in the children’s home in Cluj and shows Jewish children after the war, among them the young twins Eliyahu and Yaakov Malek.

The photograph was given to Yad Vashem by the brother Salomon Malek.

Info YadVashem

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.