Jewish personalities

Familia Weizer, cei mai bogați evrei din Baia Mare

🇷🇴 Cei mai importanți industriași evrei din Baia Mare și împrejurimi înainte de deportare au fost Weizer Artúr și Oszkár, proprietarii uzinei Phoenix.Familia Wieser, grafiat mai târziu Wiezer a fost o familie evreiască originară din Brno, Cehia. Amândoi frații erau ingineri chimiști și au fost fondatorii Uzinelor Phoenix. Era o uzină model, unde era un privilegiu să lucrezi. Pe lângă activitatea de industriași, frații Wiezer au avut o activitate filantoropică și de sponsori a activităților culturale și sportive din oraș.
Lor li se datorează Clubul Phoenix (fostul Club al Tineretului), primul patinoar și club de patinaj din oraș (actualul Chios de pe Câmpul Tineretului), prima echipă de fotbal și primul teren standard de fotbal din oraș (terenul Phoenix-Clubul Campionilor), primele locuințe sociale din oras, locuințe de serviciu pentru conducerea și pentru muncitorii de la Phoenix (strada Horea și strada Oltului), au sponzorizat primele cluburi de turism montan și au construit cabane de lemn la Izvoare,etc.
Asigurau un loc de muncă pentru aprox. 3500 de persoane. Din păcate în 1944 întreaga familie a fost deportată în Auschwitz.
Domnul Oszkár Weizer a supraviețuit, dar a murit în sărăcie lucie în București. Ce nu au reușit naziștii, au desăvârșit comuniștii.

🇭🇺 Weizer Artúr és Oszkár, a Phoenix üzem tulajdonosai a deportálás előtt Nagybánya és környéke legjelentősebb zsidó iparosai voltak.
A Wieser család, később Wiezer, eredetileg Berénből, Csehországból származtal. Mindkét testvér vegyészmérnök volt és a Phoenix üzemek alapítói. Modellgyár volt, ahol kiváltság volt dolgozni. A Wiezer fivérek iparos munkája mellett emberbaráti tevékenységet is folytattak, valamint kulturális és sporttevékenységeket szponzoráltak a városban.
Ők a felelősek a Phoenix klubért (korábbi ifjúsági klub), a város első korcsolyapályájáért és korcsolya klubjáért (ma Chios), az első futballcsapatért és a város első szabványos futballpályájáért (a Phoenix pálya). Ők épitették az első szociális lakást a városban, szolgálati lakásokat a vezetőségnek és a főnixi munkásoknak (Horea utca és Oltului utca). A Wiezer család támogatta az első hegyi turisztikai klubok műkődésát és fakunyhókat építettek az Forrásligeten.
Munkát biztosítottak kb. 3500 embernekSajnos 1944-ben az egész családot Auschwitzba deportálták.
Weizer Oszkár úr szinte hajléktalanul halt meg Bukarestben. Ami a náciknak nem sikerült, azt a kommunisták teljesítették.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Weizer Artúr and Oszkár, the owners of the Phoenix plant, were the most important Jewish industrialists in and around Baia Mare before deportation.
The Wieser family, later spelled Wiezer, was a Jewish family originally from Brno, Czech Republic. Both brothers were chemical engineers and were the founders of the Phoenix Plants. It was a model factory, where it was a privilege to work. In addition to there work as an industrialist, the Wiezer brothers also had a philanthropic activity and sponsored cultural and sports activities in the city.
They are responsible for the Phoenix Club (former Youth Club), the city’s first skating rink and skating club (now Chios), the first football team, and the city’s first standard football field (Phoenix ground). They built the first social housing in the city, service housing for the management and for the workers from Phoenix (Horea street and Oltului street), sponsored the first mountain tourism clubs and built wooden huts in Izvoare, etc.
They provided a job for approx. 3500 people.Unfortunately in 1944 the whole family was deported to Auschwitz.
Mr. Oszkár Weizer died almost homeless in Bucharest. What the Nazis failed to accomplish, the Communists resolved it.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.