Jewish communities

Comunitatea evreilor din Poienile Izei, Maramureș, România

🇷🇴/🇭🇺/🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Comunitatea evreilor din Poienile Izei, Maramureș, România

Primii evrei s-au stabilit la început de secol 19 în Poienile Izei. Numărul acestora în anul 1840 era de 65 de persoane, în 1910 evrei s-au declarat 185 de persoane, iar în anul 1941 trăiau în Poienile Izei 150 de evrei. Toți evreii din această localitate si-au declarat ca limba maternă limba idiș.

Majoritatea evreilor stabiliți aici au fost descendență a familie Wiesel, o familie de rabini renumită din Polonia.

Comunitatea de aici era arondată comunității de rit ortodox din Dragomirești, majoritatea lucrau în pădure, agricultură sau erau mici comercianți.

Au rămas foarte puține informații despre comunitate, dar putem menționa câteva nume a unor membri marcanți: Reb Efraim Fishel, Reb Mordechai Fisher, Reb Yisrael Avraham Fruchter, Reb Izik Yehuda Wiesel, Reb Eliahu, Reb Meir Zeev Wiesel, Reb Menachem Yisrael Wiesel, Leib Wiesel, Reb Avraham Meir Wiesel, Rabbi Shlomo Drimer.

În mai 1944 evreii din Poienile Izei au fost duși de autoritățile maghiare și germane în ghetoul din Dragomirești, de aici au mers pe jos în gara din Vișeu de Sus, iar drumul celor mai mulți s-a terminat în Auschwitz, unde au fost uciși aprope toți.

După eliberare s-au întors câțiva supraviețuitori în comună, însă la începutul anilor 1950 au emigrat cu toții. Azi în comuna Poienile Izei nu mai trăiesc evrei.

Az első zsidók a 19 század elején telepedtek le Sajómezőn. Számuk 1840-ben 65 fő volt, 1910-ben 185 fő vallotta magát zsidónak, 1941-ben pedig 150 zsidó élt a faluban. Az ebből a helységből származó valamennyi zsidó a jiddist emlitette meg anyanyelvének.

Az itt letelepedett zsidók többsége a Wiesel család leszármazottja volt, egy híres lengyelországi rabbi család.

Az itteni közösség a dragomérfalvi ortodox zsidó közösséghez tartozott. Többségük erdőben, mezőgazdaságban vagy kiskereskedőként dolgozott.

Nagyon kevés információ maradt fenna közösségről, de megemlíthetünk néhány kiemelkedő tagot: Reb Efraim Fishel, Reb Mordechai Fisher, Reb Yisrael Avraham Fruchter, Reb Izik Yehuda Wiesel, Reb Eliahu, Reb Meir Zeev Wiesel, Reb Menachem Yisrael Wiesel, Leib Wiesel, Reb Avraham Meir Wiesel, Shlomo Drimer rabbi.

1944 májusában a sajómezői zsidókat a magyar és a német hatóságok a dragomérfalvi gettóba vitték, innen gyalogoltak a felsővisói vasútállomásra, és többségük Auschwitzban kötött ki, ahol szinte valamennyiüket megölték.

A felszabadulás után néhány túlélő visszatért a faluba, de az 1950-es évek elején mindannzian kivándoroltak. Ma már nem élnek zsidók Sajómezőn.

The first Jews settled at the beginning of the 19 century in Poienile Izei. Their number in 1840 was 65 people, in 1910 185 people declared themselves Jews, and in 1941 150 Jews lived in Poienile Izei. All the Jews from this locality declared Yiddish as their mother tongue.

Most of the Jews who settled here were descendants of the Wiesel family, a famous family of rabbis from Poland.

The community here was close to the Orthodox rite community from Dragomirești, most of them worked in the forest, agriculture or were small traders.

Very little information remains about the community, but we can mention a few names of prominent members: Reb Efraim Fishel, Reb Mordechai Fisher, Reb Yisrael Avraham Fruchter, Reb Izik Yehuda Wiesel, Reb Eliahu, Reb Meir Zeev Wiesel, Reb Menachem Yisrael Wiesel, Leib Wiesel, Reb Avraham Meir Wiesel, Rabbi Shlomo Drimer.

In May 1944, the Jews from Poienile Izei were taken by the Hungarian and German authorities to the Dragomirești ghetto, from here they walked to the train station in Vișeu de Sus, and most of them ended up in Auschwitz, where almost all of them were killed.

After the liberation, some survivors returned to the commune, but in the early 1950s they all emigrated. Today, there are no more Jews living in Poienile Izei village.

Foto YadVashem

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.