Jewish communities

Comunitatea evreilor din Giulești și Ferești, Maramureș

Primii evrei au sosit în localitate din ocolul Ocna Șugatag. În anul 1728 în satul Giulești trăia o familie de evrei care se ocupa cu fiertul țuicii și producția de vin. În anul 1880 evreii din Giulești reprezentau aproximativ 10% din populația satului, numărând 108 suflete. În anul 1920 s-au declarat evrei 207 persoane, iar la recensământul din 1941 au fost înregistrați 132 de evrei.

Majoritatea evreilor din sat trăiau în sărăcie, unii dintre ei erau agricultori sau lucrau în exploatarea și prelucrarea lemnului.

Comunitatea a luat ființă în anul 1880, anul când a fost construită și sinagoga din sat. Toți evreii din sat vorbeau limba idiș.

În 14 aprilie 1944 evreii din Giulești au fost adunați în curtea sinagogii de către jandarmeria maghiară, unde au fost percheziționați și ulterior trimiși în ghetoul din satul Berbești. În 17 mai 1944 ghetoul de aici a fost golit, evreii fiind trimiși în ghetoul din Sighetu Marmației. A doua zi aceștia au fost deportați în lagărul Auschwitz-Birkenau. Majoritaea au fost uciși de naziști.

Ultimii evrei din Giulești au fost recenzați în anul 1977. Azi, nu mai trăiesc evrei în Giulești, dar există un cimitir evreiesc.

În satul Ferești cei mai mulți evrei au fost recenzați în anul 1880, mai exact 220 de persoane. La ultimul recensământ, cel din 1941, mai trăiau doar 28 de evrei în sat.

Evreii de aici erau arondați comunității din Berbești. Evreii din Ferești au fost închiși în ghetoul din Berbești, Sighetu Marmației și ulterior deportați în lagărul Auschwitz-Birkenau unde au fost uciși cu toții de către naziști.

Az első zsidók Aknasugatag környékéről érkeztek a helységbe. 1728-ban Máragyulafalván élt egy zsidó család, ők pálinkafőzéssel és borkészítéssel foglalkoztak. 1880-ban Máragyulafalva zsidósága a falu lakosságának körülbelül 10%-át tették ki, 108 személy vallotta magát zsidónak. 1920-ban 207-en vallották magukat zsidónak, az 1941-es népszámláláskor pedig 132 zsidót regisztráltak.

A faluban élő zsidók többsége szegénységben élt, egy részük földműves volt vagy fafeldolgozásban dolgozott.

A zsidó közösség 1880-ban jött létre, amikor a falu zsinagógája is felépült. A falu összes zsidója jiddisül beszélt.

1944 április 14-én a magyar csendőrség a zsinagóga udvarán gyűjtötte össze a máragyulafalvi zsidókat, ahol átkutatták őket, majd Bárdfalva gettójába küldték őket. 1944. május 17-én az itteni gettót kiürítették, a zsidókat a Máramarosszigeti gettóba küldték. Másnap az auschwitz-birkenaui táborba deportálták őket. Az inne deportát zsdókat a nácik gyilkolták meg.

Az utolsó máragyulafalvi zsidókat 1977-ben regisztrálták. Ma Máragyulafalván már nem élnek zsidók, de még van egy zsidó temető.

Fejérfalván 1880-ban számolták a legtöbb zsidót, egészen pontosan 220 főt. A legutóbbi, 1941-es népszámláláskor mindössze 28 zsidó élt a faluban.

Az fejérfalvi zsidók a bárdfalvi zsidó közöséghez tartoztak. A fejérfalvi zsidókat Bárdfalvi és Máramarosszigeti gettóba hurcolták, majd az auschwitz-birkenaui táborba deportálták, ahol a nácik tübbségüket meggyilkolták.

The first Jews arrived in the locality from the Ocna Șugatag area. In the year 1728 a Jewish family lived in the village of Giulești, which was involved in brandy boiling and wine production. In 1880 the Jews of Giulești represented approximately 10% of the village’s population, numbering 108 souls. In 1920 207 people declared themselves Jewish and in the 1941 census, 132 Jews were registered.

Most of the Jews in the village lived in poverty, some of them were farmers or worked in the forrest and woodworking.

The community came into existence in 1880, the year when the village synagogue was built. All the Jews in the village spoke Yiddish.

On April 14, 1944, the Jews of Giulești were gathered in the courtyard of the synagogue by the Hungarian gendarmerie, where they were searched and later sent to the ghetto in the village of Berbești. On May 17, 1944, the ghetto here was emptied, the Jews being sent to the Sighetu Marmatiei ghetto. The next day they were deported to the Auschwitz-Birkenau camp. Most were murdered by the Nazis.

The last Jews from Giulesti were reviewed in 1977. Today, there are no more Jews living in Giulesti, but there is a Jewish cemetery.

In the village of Ferești, the most Jews were reviewed in 1880, 220 people to be exact. At the last census, the one from 1941, only 28 Jews lived in the village. The Jews from here were assigned to the Berbești community.

The Jews of Ferești were imprisoned in the ghetto of Berbești, Sighetu Marmației and later deported to the Auschwitz-Birkenau camp where they were all murdered by the Nazis.

Photos YadVashem

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.