Jewish communities

Comunitatea evreiască din Seini, Maramureș

✡️ Jewish community from Seini, Maramureș, Romania

🇷🇴 Primii evrei au sosit în Seini în anii 1760. Aceștia au venit din Galiția. Evreii din Seini se ocupau în principal cu comerțul de produse agricole și cu producția de vin ritual.
În 1869 populația evreiască din Seini număra peste 400 de suflete, în 1900 trăiau aici 634, iar în 1941 comunitatea număra 712 de persoane de religie israelită. Aceștia reprezentau aproape 13% din populația orășelului.
În Seini s-a înființat în 1905 tipografia Wieder, aceasta a publicat 130 de titluri de cărți în limba ebraică. Era cea de-a treia tipografie ebraică de importanță din Transilvania.
Evreii din Seini aveau cimitir, Hevra Kadișa și un haham. Primul rabin al comunității a fost Tzvi Hirș Halevi Horovitz. Ultimul rabin al comunității a fost Avraham Schwartz. Acesta a fost ucis în Auschwitz.
Prima organizație sionistă din Seini, Aviva, a fost înființată în 1924. În 1934 tinerii evrei de aici au înființat Mizrachi și Hanoar Hațioani. Mulți evrei au făcut aliya în perioada interbelică.
În 1944 toți evreii din Seini au fost duși în ghetoul din Satu Mare. De aici au fost deportați în Auschwitz unde majoritatea au fost uciși. Comunitatea a încetat să mai existe, la recensământul din 1992 doar o singură persoană s-a declarat evreu.
La ora actuală Primăria orașului Seini dorește să renoveze sinagoga din oraș și să o transforme în Muzeul Evreilor din Transilvania.

🇭🇺 Az első zsidók az 1760-as években érkeztek Szinérváraljára. Galíciából érkeztek. A szinérváraljai zsidók többnyire mezőgazdasági kereskedelemmel és bortermeléssel foglalkoztak.
1869-ben Szinérváralja zsidó lakossága több mint 400 főt számlált; 1900-ban 634-en voltak, 1941-ben pedig 712-en voltak a közösségben. Ők képviselték a város lakosságának 13%-át.
1905-ben Szinérváralján megalapították a Wieder kiadót. 130 könyvet adtak ki héberül. Ez volt Erdély harmadik legfontosabb zsidó kiadója.
A szinérváraljai zsidó közösségnek volt temetője, Hevra Kadisa és hahamja. A közösség első rabbija Tzvi Hirș Halevi Horovitz volt. A közösség utolsó rabbija Avraham Schwartz volt. Auschwitzban ölték meg.
Az első cionista szervezet Szinérváralján, az Avivá, 1924-ben alakult. 1934-ben a szinérváraljai zsidó fiatalok megalapították a Mizrachi-t és a Haonar Hatioani-t. A két háború között sok zsidó kivándorolt.
1944 -ben a zsidó közösség egészét a szatmárnémeti gettóba hurcolták. Innen Auschwitzba deportálták őket, ahol túlnyomó többségüket megölték. A közösség megszűnt létezni, és az 1992-es népszámláláskor csak egy személy vallotta magát zsidó származásúnak.
Szinérváralja tisztviselői jelenleg a város zsinagógájának felújításán dolgoznak és itt az Erdélyi Zsidó Múzeumot kívánják megalapitani.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The first Jews came to Seini in the 1760s. They arrived from Galitia. The Jews of Seini were mostly working in agricultural trade and wine production.
In 1869, the Jewish population of Seini had over 400 people; by 1900, there were 634, and in 1941, the community had 712 people. They represented 13% of the city’s population.
In 1905, the Wieder topography was founded in Seini. They published 130 books in Hebrew. It was the third most important topography in Transylvania.
The Jewish community of Seini had a cemetery, Hevra Kadișa and a haham. The first Rabbi of the community was Tzvi Hirș Halevi Horovitz. The last Rabbi of the community was Avraham Schwartz. He was killed at Auschwitz.
The first Zionist organisation in Seini, Aviva, was founded in 1924. In 1934, the Jewish youth from Seini founded Mizrachi and Haonar Hațioani. During the interwar years, a lot of Jews practied aliya.
In 1944, the entirety of the Jewish community was sent to Satu Mare Ghetto. From there, they were deported to Auschwitz, were the vast majority of them were killed. The community had stopped existing, and at the 1992 census, only one person claimed to be of Jewish origin.
Currently, Seini’s officials are wishing to renovate the town’s synagogue and to transform it into the Jewish Museum of Transylvania.

ℹ️ YadVashem

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.