Jewish personalities

Alex Leon, artistul clasei muncitoare

Alex Leon (pseudonim al lui Sándor Löwinger). Născut într-o familie de evrei din Petroșani (Ungaria/ azi România) în anul 30 mai 1907. A fost ucenic de croitor, dar din anul 1927 devine litografier. În anul 1928 ajunge în Baia Mare la Școala de Pictură.

Prima expoziție a avut-o în anul 1933 în Oradea. Au urmat altele în Arad, Timișoara, Cluj și iar Oradea. În anul 1936 a fost în Paris pentru studiu. Aici a fost studentul maeștrilor Lajos Tihanyi și Marc Chagall.

În 1940 s-a stabilit în Oradea. A fost trimis într-un lagăr de muncă forțată pe frontul din Ucraina în 1942.

A evadat în 1944 în Uniunea Sovietică, dar a murit în același an din cauza bolilor luate în lagărul de muncă forțată.

Alex Leon (Löwinger Sándor álneve). Petrozsényi (Magyarország/ma Románia) zsidó családban született 1907. május 30-án. Szabótanonc volt, 1927-től litográfus. 1928-ban érkezett Nagybányára a festőiskolába.

Első kiállítása 1933-ban volt Nagyváradon. Majd Aradon, Temesváron, Kolozsváron és ismét Nagyváradon. 1936-ban Párizsban volt tanulni. Itt Tihanyi Lajos és Marc Chagall mesterek tanítványa volt.

1940-ben Nagyváradon telepedett le. 1942-ben az ukrán frontra küldték kényszermunkatáborba.

1944-ben a Szovjetunióba szökött, de még abban az évben meghalt a kényszermunkatáborban elkapott betegségek miatt.

Alex Leon (pseudonym of Sándor Löwinger). Born in a Jewish family from Petroșani (Hungary/ Romania today) on May 30, 1907. He was a tailor’s apprentice, but from 1927 he became a lithographer. In 1928 he arrived in Baia Mare at the School of Painting.

He had his first exhibition in 1933 in Oradea. Others followed in Arad, Timișoara, Cluj and again Oradea. In 1936 he was in Paris to study. Here he was a student of the masters Lajos Tihanyi and Marc Chagall.

In 1940 he settled in Oradea. He was sent to a forced labor camp on the Ukrainian front in 1942.

He escaped in 1944 to the Soviet Union, but died the same year from diseases catch in the forced labor camp.

Foto axioart

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.