Other articles

Yom Hashoah 2023

Herskovits Efráim, sat Mănăștur: „Înainte de război, familia noastră era formată din 9 persoane: tatăl meu, Israel Herskovits, mama mea, Dina Majta, băieții: Iehák Juda, Mose Menasse, eu, Efraim, fetele: Mirjam, Eszter Grojne, Frida.

Părinții au pierit în Shoa. Fratele meu Ichák Juda nu s-a întors și nu știu ce sa întâmplat cu el în Shoah. Menassé a fost ucis în lagărul de la Mauthausen, Mose în Günzkirchen, Mirjam a venit de la Auschwitz la Bergen-Belsen, sora mea Eszter Grojne a călătorit și ea pe acest drum. Ambii au murit la Bergen-Belsen din cauza pâinii otrăvite de germani. Sunt îngropați acolo într-o groapă comună.

Sora mea Frida nu a părăsit Auschwitz pentru că o durea piciorul și a fost eliberată de Armata Roșie. La fel am fost și eu. M-am întors acasă cu o accidentare gravă și am rămas invalid.”

Herskovits Efráim, Monostor: „A háború előtt családunk 9 főből állt: apám, Herskovits Izrael, anyám, Majta Dina, a fiútestvérek: Iehák Júda, Mose Menasse, én, Efráim, a leánytestvérek: Mirjam, Eszter Grojne, Frida.

A szülők elpusztultak a Shoában. Ichák Juda fivérem nem tért vissza és nem tudom, hogy mi történt vele a Shoában. Menassét Mauthausen táborban ölték meg, Mosét Günzkirchenben, Mirjam Auschwitzból Bergen-Belsenbe érkezett, Eszter Grojne nővérem is ezt az utat járta meg. Mindketten Bergen-Belsenben haltak meg a németek által megmérgezett kenyér miatt. Ott vannak tömegsírban eltemetve.

Frida nővérem nem hagyta el Auschwitzot, mivel fájt a lába és a Vörös Hadsereg felszabadította. Engem is az oroszok szabadítottak föl. Súlyos sérüléssel hazatértem és rokkant maradtam.”

Herskovits Efráim, sat Mănăștur, Romania: „Before the war, our family consisted of 9 people: my father, Izrael Herskovits, my mother, Dina Majta, the boys: Iehák Juda, Mose Menasse, me, Efraim, the girls: Mirjam, Eszter Grojne, Frida.

Parents perished in the Shoa. My brother Ichák Juda did not return and I do not know what happened to him in the Shoah. Menassé was killed in the Mauthausen camp, Mosét in Günzkirchen, Mirjam came from Auschwitz to Bergen-Belsen, my sister Eszter Grojne also traveled this way. Both died in Bergen-Belsen from bread poisoned by the Germans. They are buried there in a mass grave.

My sister Frida did not leave Auschwitz because her leg hurt and she was liberated by the Red Army. I was also freed by the Russians. I returned home with a serious injury and remained disabled.”

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.