Other articles

Despre moștenirea evreilor la Transilvania Creative Camp – școală de vară internațională în Țara Lăpușului

25 studenți români și din străinătate împreună cu cinci elevi de la Liceul Teoretic Petru Rareș din Târgu Lăpuș iau parte la școala de vară Transilvania Creative Camp 2023 desfășurat în perioada 1-7 septembrie în Târgu Lăpuș. Timp de o săptămână, tinerii vor învăța să descopere, să interpreteze și să promoveze moștenirea unora din cele mai autentice destinații din România.

La invitația dr. Florin Nechita, prodecan al Facultății de Sociologie și Comunicare din Brașov și coordonator al Transilvania Creative Camp am participat și eu cu o scurtă prezentare despre Asociația Maramureș Heritage și moștenirea evreilor din Maramureș.

Sunt onorat să am oportunitatea să le împărtășesc și altora despre bogata moștenire și contribuția majoră a evreilor la viața cotidiană din Maramureș.

25 román és külföldi diák, valamint a magyarláposi Petru Rareș Elméleti Líceum öt diákja vesz részt a Transilvania Creative Camp 2023 nyári iskoláján, amelyet szeptember 1. és 7. között tartanak Magyarláposon. Egy héten keresztül a fiatalok megtanulják felfedezni, értelmezni és népszerűsíteni Románia legautentikusabb úti céljainak örökségét.

Dr. Florin Nechita, a brassói Szociológiai és Kommunikációs Kar dékánhelyettese és a Transilvania Creative Camp koordinátor meghívására én is részt vettem egy rövid előadással a Maramures Heritage-ről és a máramarosi zsidóság örökségéről.

Megtiszteltetés számomra, hogy lehetőségem nyílik megosztani másokkal a zsidóság jelentős hozzájárulásáról Máramaros megye mindennapi életéhez.

25 Romanian and foreign students together with five students from the Petru Rareș Theoretical High School in Târgu Lăpuș are taking part in the Transilvania Creative Camp 2023 summer school held between September 1-7 in Târgu Lăpuș. For a week, young people will learn to discover, interpret and promote the heritage of some of the most authentic destinations in Romania.

At the invitation of Dr. Florin Nechita, vice-dean of the Faculty of Sociology and Communication in Brașov and coordinator of Transilvania Creative Camp, I also participated with a short presentation about the Maramureș Heritage Association and the heritage of the Jews of Maramureș.

I am honored to have the opportunity to share with others about the rich heritage and major contribution of the Jews to the daily life of Maramureș.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.