Jewish communities

Comunitatea evreilor din Moisei, Maramureș

Evreii îi spuneau localității Mosif. Primii evrei au sosit la începutul secolului 17 din Galiția. În anul 1920 au trăit cei mai mulți evrei în localitate, 1356 de suflete. La ultimul recensământ, cel din anul 1941, s-au declarat evrei 1067 de persoane. Toți evreii au declarat limba idiș ca limba maternă.

Marea majoritate a evreilor din Moisei erau agricultori, tăietori de lemne și muncitori la fabricile de cherestea. Însă, existau și câțiva comercianți de lemne sau fructe de pădure.

Comunitatea evreiească a luat ființă la începutul secolului 19, când a fost construită și o sinagogă din lemn. Majoritatea evreilor erau hasizi de Vijnița. În sat existau mai multe asociații de studiere a Torei și altele cu caracter social.

Comunitatea a avut în perioada interbelică un rabin propriu în persoana lui Mose Meir Wiedmann. Ultimul rabin a fost Ițak Back, acesta a fost ucis în Holocaust.

La sfârșitul lunii aprilie din anul 1944, autoritățile maghiare(aflate sub ocupație nazistă) și cele naziste au forțat evreii din Moisei în ghetoul din Vișeu de Sus. Țăranii de pe vale, din compasiune, și-au pus la dispoziție căruțele pentru a transporta copiii, femeile și bătrânii.

Evreii din Moisei au fost deportați în tabăra de exterminare Auschwitz-Birkenau în 19 și 25 mai. Majoritatea au fost uciși acolo. După război s-au întors aproximativ 180 de supraviețuitori, însă au emigrat cu toții până la începutul anilor 1980.

Azi în Moisei nu mai trăiesc evrei.

A zsidók Mosifnak hívták a falut. Az első zsidók a 17. század elején érkeztek Galíciából. 1920-ban élt a legtöbb zsidó a faluban, 1356 lélek. Az 1941-es népszámláláskor 1067 ember vallotta magát zsidónak. Minden zsidó a jiddist nyilvánította anyanyelvének.

Majszin zsidóinak túlnyomó többsége földműves, favágó és fűrészmalom munkás volt. Azonban néhány fa- vagy erdei gyümölcskereskedő is volt a közöségben.

A zsidó hitközség a 19. század elején jött létre, ekkor épült egy fa zsinagóga is. A zsidók többsége vizsnicai haszid volt. A faluban több Tóra-tanulmányi egyesületek és más társadalmi jellegű egyesületwk működtek.

A közösségnek a két világháború közötti időszakban saját rabbija volt Mose Meir Wiedmann személyében. Az utolsó rabbi Yitzhak Back volt, őt a holokausztban gyilkolták meg.

1944 április végén a magyar (akkor náci megszállás alatt) és náci hatóságok a majszini zsidókat a felsővisói gettóba kényszerítették. A völgyben élő parasztok könyörületből rendelkezésre bocsátották szekereiket a gyerekek, nők és idősek szállítására.

A majszeni zsidókat május 19-én és 25-én az auschwitz-birkenaui megsemmisítő táborba deportálták. A legtöbbet ott gyilkolták meg. Körülbelül 180 túlélő tért vissza a háború után, de az 1980-as évekig valamennyien kivándoroltak. Ma már nem élnek zsidók Majszinben.

The Jews called the village Mosif. The first Jews arrived at the beginning of the 17th century from Galicia. In 1920, the most Jews lived in the locality, 1356 souls. At the last census, the one from 1941, 1067 people declared themselves Jewish. All Jews declared Yiddish as their mother tongue.

The vast majority of Moisei (Maramureș county, Romania today) Jews were farmers, woodcutters and sawmill workers. However, there were also a few merchants of wood or forest fruits.

The Jewish community came into existence at the beginning of the 19th century, when a wooden synagogue was also built. Most of the Jews were Hasids from Vijnita. In the village there were several Torah study associations and others of a social nature.

The community had its own rabbi in the interwar period in the person of Mose Meir Wiedmann. The last rabbi was Yitzhak Back, he was murdered in the Holocaust.

At the end of April 1944, the Hungarian (then Nazi-occupied) and Nazi authorities forced the Jews of Moisei into the Viseu de Sus ghetto. The peasants in the valley, out of compassion, made available their carts to transport the children, women and old people.

The Jews of Moisei were deported to the Auschwitz-Birkenau extermination camp on May 19 and 25. Most were murdered there. About 180 survivors returned after the war, but they had all emigrated by the early 1980s. Today there are no more Jews living in Moisei.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.