My neighbours the Jews

Darvas Edit

Darvas Edit a fost fiica lui Darvas Herman, proprietar de restaurant. Pentru că a fost membră Hasomer a fost deportată în Ungaria, iar apoi în Auschwitz. Ea a supraviețuit, dar părinții ei nu. După război a emigrat în Israel.

Darvas Edit Darvas Herman étteremtulajdonos lánya volt. Mivel a Hasomer tagja volt, Magyarországra, majd Auschwitzba deportálták. Ő túlélte, de a szülei nem. A háború után Izraelbe emigrált.

Darvas Edit was the daughter of Darvas Herman, a restaurant owner. Because she was a member of Hasomer, she was deported to Hungary, and then to Auschwitz. She survived, but her parents did not. After the war she emigrated to Israel.

Foto US Holocaust Memorial Museum

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.