Concert de muzică klezmer

Proiect depus pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind
finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
în domeniul cultură pentru anul 2022.

Link spre pagina evenimentului: Concert de muzică klezmer – Asociatia Maramures Heritage (regiomm.ro)